Vaadata tantsu inimlikest vajadustest kõrvadega

Soovime kinkida ka vaegnägijatele võimalust osaleda etendusõhtul olles teistega vaatajatega koos. Kunstiline kogemus ei peaks olema privileeg, vaid võimalik kõigile - ka erivajadusega inimestele.

“VajadusTest” on elava muusikaga tantsulavastus inimlikest vajadustest. Need on eelkõige sotsiaalsed ja hingelised vajadused, mis ulatuvad sügavamale pelgalt füsioloogilisest.
Maailm koosneb erinevatest inimestest, kelle vajadusedki on erisugused. Need vajadused kujundavad meie mõtlemist ja mõjutavad meid ümbritseva maailma tajumist. Taju võib seejuures vaadelda kui tunnetamise protsessi ja sellest tulenevalt meie tegelikkuse peegeldust.
“VajadusTest” pakub turvalist atmosfääri meie erinevuste ja sarnasuste tajumiseks ning vajaduste üle reflekteerimiseks. See on individuaalselt loodav avatud sotsiaalne ruum, mis võimaldab kohtumisi ja vastastikust empaatiat.

Kui ma ei ole võimeline nägema, saaksin ju tantsu kuulata kõrvadega, eks? Kirjeldustõlge täiendab ja avardab. Kirjeldamisel nägija paneb teose sõnadesse ja vaegnägija moodustab teosest pildi oma meeltesse. See on loov ja innovatiivne, meeldiv, tähtis, elamusi pakkuv kommunikatsiooni vahend neile, kes vajavad seda kogemaks etenduskunsti teiste inimestega koos olles. Nii sünnib etendus uuesti ja uue keelde kaudu - vaegnägijate meeltes ja kujutluses.

Pöördume Sinu poole, hea hooandja, et toetaksid meid meie ettevõtmises. Kasutame sinu abi sünkroontõlkethenika rendiks, et kahel etendusel 21. ja 22. novembril Tallinna Puuetega Inimeste Kojas aadressil Endla 59 viia läbi tantsuetendused koos kirjeldava tõlkega. Tänu Sinule saavad etendusest osa inimesed, kes muidu seda kogeda ei saaks.

Toetada saab Hooandja lehel: http://www.hooandja.ee/projekt/korvadega-vaadata-tantsu-inimlikest-vajad...
Facebook: https://www.facebook.com/events/1483547745070963/
Rohkem infot: www.vajadustest.ee

Oleme südamepõhjani tänulikud toetamise eest ja soovime Teile ilusat sügise jätku!
„VajadusTest“ loomemeeskond ja vaegnägijad.

Anna hoogu ja saame tänada Sind 19. novembril. Kingituste kirjeldus Hooandja kodulehel http://www.hooandja.ee/projekt/korvadega-vaadata-tantsu-inimlikest-vajadustest#tab-1-tab

Kasutame sinu abi sünkroontõlkethenika rendiks, et kahel etendusel 21. ja 22. novembril Tallinna Puuetega Inimeste Kojas aadressil Endla 59 viia läbi tantsuetendused koos kirjeldava tõlkega.

Algataja

Tantsukunsti Areng MTÜ