Vääna Mõisakooli Öölaulu- ja tantsupidu "EV100"

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul kingib Vääna Mõisakooli pere kogukonnale traditsioonilise öölaulu- ja tantsupeo "EV100".

Tegu on kolmandat korda toimuva sündmusega Vääna Mõisakoolis, millega hoitakse elus isamaalisi laule nii lähi- kui ka kaugest minevikust ning tantsitakse ühises tantsuringis Eestile iseloomulikke folkloorseid ja kaasaegseid tantse. Öölaulu- ja tantsupeol laulavad ja tantsivad mõisakooli õpilased ja töötajad ning ühisesse laulu- ja tantsuringi on kaasatud ka kohalviibivad kogukonnaliikmed. Kõik saavad kaasa laulda isamaalisi laule ning jalga keerutada pärimusmuusika saatel.

22. veebruaril k.a tähistab Vääna Mõisakooli pere Eesti Vabariigi 100. aastapäeva öölaulu- ja tantsupeoga. Peole on oodatud kõigi meie kooli õpilaste pered ja naaberkoolide koorid!

Algataja

Vääna Mõisakool

Vääna Mõisakool tegutseb 1855 aastast, asudes kultuuriväärtusliku pargiga ümbritsetud Vääna mõisa territooriumil. Oleme ajaloolisele järjepidevusele ja traditsioonidele tuginev, samas pidevas arengus ja uusi lahendusi otsiv alus- ja põhiharidust (lasteaed ja 1.-6.klass) ning mitmekülgset huvitegevust pakkuv sõbraliku keskkonnaga kool. 2017/2018 õa õpib koolis 95 õpilast ning lasteaias käib 28 last. Kokku töötab meie asutuses 31 töötajat, kellest 16 on õpetajad. Väärtustame kõrgelt iga lapse personaalseid võimeid ning eripära, pakkudes mitmekülgset õppe- ja kasvatustööd rikastavaid metoodikaid alates lõimitud õppest kuni üldist silmaringi laiendavate ja õppekava omandamist toetavate õppekäikudeni. Meie eripäraks on projektõppe rakendamine erinevatele sihtrühmadele - alates silmapaistvalt andekatest kuni klassi- ja huvipõhiste teemaprojektideni välja, tagades seeläbi võimaluse säilitada ja luua õpimotivatsiooni, mis omakorda viib laste ja õpilaste eduelamuseni ning soovini olla kaasatud oma haridustee kujunemisesse. Oleme võtnud oma südameasjaks paigaldada toekas nurgakivi meie laste ja õpilaste haridustee edasiseks rajamiseks. Individuaalne lähenemine, mitmekülgne õpe ning vaimsust ja silmaringi arendav kultuur oli, on ja jääb Vääna Mõisakooli tegutsemise kandvaks alustalaks.