Eesti Vabariik 100 ja Eesti Ajaloomuuseumi ajalooline ülevaade ''Vabariigi ootuses''

Murrangulised sündmused 1917. aastal Venemaal muutsid pea kõigi eestlaste elu. Märtsis 1917 puhkes impeeriumi pealinnas Petrogradis (nüüdne Peterburi) revolutsioon, mis kukutas võimult Romanovite dünastia. Kuu aega hiljem olid eestlased saavutanud Venemaa uue valitsuse heakskiidu autonoomse Eestimaa rahvuskubermangu loomiseks. Sama aasta sügisel hakkasid eestlased avalikult rääkima Eesti iseseisvumisest. 1917. aasta jooksul veeresid Eestist üle kaks revolutsiooni, loodi kohalik valitsus ja rahvusväeosad ning püüti paika panna Eesti piirid. Ajalooline ülevaade heidab pilgu tormilistele sündmustele, mis viisid Eestimaa rahvuskubermangu loomiseni 1917. aastal ning Eesti Vabariigi väljakuulutamiseni 1918. aasta veebruaris.

Rändnäitus avati 12. aprillil 2017 Mihkli kirikus Koonga vallas ning seda näeb mitmel pool Eestimaal. Näituse kuraator on Tõnis Liibek, tekst ja fotod Eesti Ajaloomuusemist. Videokokkuvõtet näitusest saab jälgida siit.