Vabatahtlik merepääste ümber Eesti

Vabatahtlikud merepäästjad tähistavad 2018. aasta navigatsioonihooajal EV100 sünnipäeva läbi ümber Eesti sõitmisega. Külastatakse 100 sadamat.

Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste (EVMJP) koostöös Eesti Väikesadamate Arenduskeskusega (EVAK) korraldab 2018. aasta navigatsioonihooajal EV100 sünnipäeva tähistamiseks sündmuse „Vabatahtlik merepääste ümber Eesti“.

Peale EV100 sünnipäeva soovivad algatajad rõhutada vabatahtliku merepääste olemasolu tähtsust ning tuua esile Eesti kui mereriigi, külastades ümber Eesti 100 sadamat, kus kõikide sadamapidajatega üheskoos kirjutatakse alla ühisdeklaratsioonile, mis keskendub nii väikesadamate arendamise kui ka rannakülade pärandi hoidmise tähtsusele.

Täpne teekond ning peatuskohad on käesoleval hetkel veel planeerimisel, kuid saavad paika 2018. aasta I kvartalis. Peatuskohtade planeerimisel, eriti kuupäevade osas lähtutakse sadamates toimuvatest suursündmustest, et sündmusele „Vabatahtlik merepääste ümber Eesti“ veelgi enam tähelepanu tõmmata. Sadamate nimistu osa paneb kokku EVAK ning EVMJP leiab vastavateks teekondadeks sobivad merepäästeüksused (valdavalt samas regioonis tegutsevad üksused).

Kogu sündmus jäädvustatakse nii videos kui ka pildis.

Algataja

Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste

Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste on vabatahtlikke merepäästeüksusi koondav esindusorganisatsioon, mis on asutatud 2010. aastal ning mis koondab tänaseks pea 40 vabatahtlikku mere- ja järvepäästeüksust üle Eesti.

 
Kaasalööjad
Kasutaja Ingeldrin Aug pilt
Ingeldrin Aug
Kasutaja marek ratsep pilt
marek ratsep
Kasutaja Rein Tafenau pilt
Rein Tafenau
Kasutaja Jaan J Loos pilt
Jaan J Loos