Vahetund on lahe tund

2018. aasta sügisel valmib Kohila Gümnaasiumi algklasside maja. Soovime kinkida Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul meie lastele mitmekülgseid vahetunni veetmise võimalusi.

Soovime, et meie lapsed kasvaksid targaks ja teadmishimuliseks, aga ka vaimselt ja füüsiliselt terveteks. Selleks peame oluliseks, et vahetund pakuks õppetööst puhkust, lõõgastust ja vaheldust, võimalusi otse suhtlemiseks eakaaslastega ja piisavat liikumistegevust.
Selleks kuulutame kooli kogukonnas välja ideekonkursi, leidmaks põnevaid lahendusi valmiva hoone rekreatsiooniala sisustamiseks ja tegevuste läbiviimiseks vahetunnis. Ideekonkursi toimumise aeg on september-detsember 2018.

2018. aasta septembrist kuni oktoobrini toimub ideede ja ettepanekute kogumine. Novembris pakutud lahenduste projekteerimine ning vahendite hankimine. 2018. aastal on detsembris Kohila Gümnaasiumi algklasside maja rekreatsiooniala sisustatud lapsesõbraliku inventariga ning kogutud erinevaid ideid vahetundide sisustamiseks.

Disainereid, projekteerijaid ning meistreid, kes aitaksid luua lapsesõbraliku, mitmekesise ja omanäolise õpikeskkonna Kohila Gümnaasiumi valmivasse algklasside majja.

Algataja

Kohila Gümnaasium

Kohila Gümnaasium on enam kui 800 õpilasega kool Kohila vallas. Meie kool väärtustab keskkonnateadlikku ning ettevõtlikku käitumist. Meil on head spordi- ja huvihariduse tingimused. Kooli tegemisi on võimalik jälgida https://kohila.edu.ee või Kohila Gümnaasiumi facebooki lehel.