Väikese Rannavärava bastioni haljasalale tuleb Eesti sünnipäeva puhul valgusinstallatsioonLõppenud

Tallinna Kommunaalamet kuulutas välja ideekonkursi leidmaks parima ideekavandi valgusinstallatsioonile Väikese Rannavärava bastioni esisel haljasalal. Installatsioon hakkab rikastama Tallinna väliruumi 2017-2020. aastal, mil Eesti tähistab 100. sünnipäeva. Konkursi tähtaeg on 20. oktoober.   

Foto: Kaupo Kalda/EAS

Toimumiskoht: Eesti
Ideekavandite esitamise tähtaeg: 20.10.2017 kell 15.00
Korraldab: Tallinna Kommunaalamet

Osalema on oodatud kunstnikud, disainerid, arhitektid, valguskunstnikud, valgusdisainerid jt oma ala professionaalid.
                  
Kavandatav valgusinstallatsioon peab olema:

 • avalikus ruumis tähelepanutõmbav, atraktiivne ning kõnetama möödakäijat;
 • tutvustab Eesti ajalugu, maad ja rahvast, saavutusi ning unistusi, on tulevikku vaatav;
 • omab eeldusi laialdaseks leviks digikanalites ja meedias;
 • on visuaalselt efektne nii päevasel kui öisel ajal;
 • on interaktiivne, erinevaid meediume ja tehnoloogiaid kaasav;
 • visuaalselt kohaspetsiifiline, sobituma ja looma seoseid installatsiooni ala ümbruse ehitistega;
 • horisontaalsihis vähemalt 180° vaadeldavusega

 
Valgusinstallatsiooni teostus peab olema:

 • tehniliselt teostatav ja vastama kavandatava asukoha avaliku linnaruumiga seonduvale kõrgendatud nõudlikkusele;
 • ilmastikukindel (valgustite kasutuse puhul vähemalt IP55), ohutu ja keskkonnasõbralik;
 • töökindel, kestma ning funktsioneerima 10.02.2018-28.02.2020
 • teksti kasutuse korral nii eesti kui inglise keeles (sh võimalusega kohandada see lihtsal viisil teistesse keeltesse);
 • konkursi eelarve piiridesse mahtuv;
 • ööpäevaringset valvet mitte nõudev
 • valgusreostust vältiv ja tehnovõrkude asupaikasid ja olemasolevat haljastust arvestav
 • Valgusinstallatsiooni lähedusse peab olema planeeritud viit, tahvel teose autorite ja nime kohta ning märge, et teos on pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale.

 
Preemiateks on ette nähtud 6000 eurot, mis jaotub järgmiselt:
ideekonkursi võitja                            3 000 eurot
teine koht                                           2 000 eurot
Kolmas koht                                       1 000 eurot
 
Ideekonkursi võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumus on kuni 50 000 eurot (koos käibemaksuga).
 
Tööde valmimise lõplik tähtaeg on 10.02.2018
 
Võistlusülesanne ja hankedokumendid on alla laetavad Riigihangete registrist:
https://riigihanked.riik.ee/register/hange/190930
 

Kõik konkursid