Vainupea küla elu ja olu pildis läbi ajaloo

Projektiga kingitakse Eestile Lahemaa rahvuspargi külje all asuva rannaküla Vainupea elu ja olu pildis läbi aastate.

Valmis!
Valmis!

2018. aasta augustis korraldatakse kogukonnale ja kõigile huvilistele külarahva käest ning arhiividest kokku kogutud ja digiteeritud fotomaterjalide tutvustamine. Seejärel lisatakse materjal tutvumiseks ka küla kodulehele. Projekti raames soetatakse tänapäevane esitlustehnika digiteeritud fotomaterjali presenteerimiseks – projektor, esitlusekraan ja kõlarite komplekt. Esitlustehnika võimaldab külaseltsil varasemaga võrreldes pakkuda sisult mitmekesisemat iga-aastast sündmuste programmi ning märkimisväärselt parendada kogukonna liikmetevahelist info vahetu edastamise audiovisuaalset kvaliteeti. EV100 raames teostatava projekti tulemusena kasvab Vainupeal kogukonnana toimimise võimekus – tõstetud on külaseltsi poolt küla kogukonna eestvedamise ja kogukonna liikmete kaasamise efektiivsust. 2018. aastal saab Vainupea küla 435-aastaseks ja Vainupea kabel 125-aastaseks.

Projekti elluviimist toetas Eesti Külaliikumine Kodukant kogukondade EV100 taotlusvooru raames.

Esitluse ettekanne PPT ja PDF formaatides!

* Juuni 2018 – projektori soetamine * Juuni 2018 – esitlusekraani soetamine * Juuni 2018 – kõlarite komplekti soetamine * Juuni – august 2018 – fotomaterjalide kogumine ja digiteerimine * August 2018 – kokku kogutud fotomaterjali tutvustava sündmuse korraldamine

Vajame kõigi Vainupea külaga rohkem või vähem seotud inimeste abi fotomaterjalide kogumisel Vainupea küla elust ja olust läbi aja.

Algataja

Vainupea küla selts MTÜ

Vainupea küla selts MTÜ on 01.10.2013 loodud vabatahtlikkuse alusel avalikes huvides tegutsev organisatsioon. Ühingu tegevuse eesmärgiks on Vainupea küla külaelu edendamine.

Kaasalööjad
Kasutaja Marianne Aruste pilt
Marianne Aruste