Väliseesti seltside EV100ga seotud üritusi tutvustavad suveniirpostkaardid

Suveniirpostkaartidel saavad kuni 7 väliseesti seltsi tutvustada oma kahte üritust, mida on plaanitud EV100 auks korraldada. Postkaardid on kakskeelsed - eesti keeles ja seltsi kodumaa keeles.

Postkaartide sari toetab seltside poolt korraldatavate EV100 sündmuste esiletoomist.

Algataja

Eesti Kultuuriseltside Ühendus

Eesti Kultuuriseltside Ühendus (EKSÜ) koondab enda alla eesti kultuuriseltse üle kogu maailma. EKSÜ eesmärgiks on elujõulised ja oma tegevusega laiemale avalikkusele nähtavad kultuuriseltsid, kes aitavad kaasa eesti keele ja kultuuri kestmisele ning seisab selle eest, et eestlased kõikjal maailmas väärtustavad oma keelt ja kultuuri. EKSÜ-l on oma koduleht - http://www.kultuuriseltsid.ee ja FB - https://www.facebook.com/kultuuriseltsid/