VI Noorsootöö Foorum - NOORUM

Noorsootöö foorum on traditsiooniline strateegilise planeerimise osa, et koguda sisendit algavaks noortevaldkonna perioodiks, panna paika tulevikueesmärgid ja tähistada koos EV100 sünnipäeva!

EST ENG

Noorsootöö foorum toimub 6. korda ning tegemist on strateegilise planeerimise olulise sisendmaterjali kogumise etapiga. Foorumi tulemusena peaksime saama sisendi uute noortevaldkonna eesmärkide jaoks ning seega ootame sündmusele kõiki noortevaldkonna tegijaid, otsustajaid, uurijaid ning loomulikult ka noori. Üheskoos tähistame ajaloolise sündmuse - noorsootöö foorumi - ja EV 100 sünnipäeva ning mõtleme noorte tulevikule! 

Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 kehtib veel viimaseid aastaid ning seetõttu on tähtis juba praegu planeerimisega alustada. Kõige parem on teha seda koos EV100 sünnipäevaga!

Korraldaja

Eesti Noorsootöö Keskus

Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) on 1999. aastal loodud Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) hallatav riiklik noorsootöö asutus. ENTK on noortepoliitika, sh noorsootöö kompetentsikeskus. ENTK tegevuse eesmärk on noortepoliitika ja noorsootöö rakendamise tõhustamine, viisil, et need toetavad maksimaalselt noorte loovuse arendamist, tõrjutuse ennetamist ning osalust otsustamises.