Viime Eesti vanad viisid Islandile!

Tähelepanu Eestile, Eesti muusikale, kultuurile, koorilaulule, regilaulule; kultuuripärandi ning- traditsiooni hoidmisele ja elususele tänaste noorte lauljate siiras ja pühendunud esituses.

Mitte-Riinimanda noortekoor on osa Riinimanda kooride perest, mis said alguse sellest, kui koori rajaja ja dirigent Urve Uusberg alustas 30 aastat tagasi toonase Rapla 1. Keskkooli I klassi lastega regilaulude laulmist. Ühise nimetuse Riinimanda alla kuuluvad täna Riinimanda lastekoor, Mitte-Riinimanda noortekoor ja vilistlaskoor. Eesti regi- ja rahvalaul ning vaimulikud rahvaviisid on läbiva teljena kooride repertuaaris 30 aasta vältel, seotus kodupaiga ja sügavama kultuurilise pärandiga on kasvatanud noori vaimselt ja muusikaliselt. Reisides mujal ilmas on noortekoor alati eelkõige Eesti muusika, koorikultuuri ja kultuuripärandi tutvustaja ja saadik, näidates ühtlasi, kuidas on võimalik hoida vaimset tugisammast kasvava fragmentaarsuse ja ainelisuse kiuste. Mais 2018 sõidab Mitte-Riinimanda noortekoor Islandile kontsertreisile ja vahendab inimesteni vaid Eesti muusikat - vaimulikud rahvaviisid Kadri Hundi ja Heli Kendra seades ning Pärt Uusbergi seatud rahvalaulud. Kontserdi korraldamisel ja reklaamimisel on lubanud aidata ka Islandil elavad eestlased. Soovime, et kontsertide ajal Reykjvaikis on Eesti nähtav ja kuuldav ning eriti aitab nähtavust suurendada Eesti vabariigi juubeliaasta ja kontsert aitab hoida tähelepanu keskmes meie riigi sünnipäeva.

Jaanuar - aprill 2018 - proovid, kontserdikava ettevalmistamine; reisi korraldus ja organiseerimine (majutus, transport, toitlustus) Aprill -mai - kava esitamine Eesti kuulajatele (kontsert või kaks Raplas, mujal Eestis); kontsertide reklaam (tutvustavate materjalide saatmine Islandile); kavade koostamine ja trükkimine 16.-20.mai 2018 - Mitte-Riinimanda noortekoor Islandil. Kontserdid Reykjavikis ja kavandamisel veel üks kontsert väljaspool pealinna.

Toetust lauljate reisikulude vähendamiseks, majutuseks ja toitlustuseks Islandil, kontsertide reklaamiks, kiriku rendiks.

Algataja

Riinimanda Kooristuudio

Riinimanda Kooristuudio ühendab lauljaid Rapla Ühisgümnaasiumist ja koori vilistlasi. Kooristuudio "katuse" alla on koondunud Riinimanda lastekoor, Mitte-Riinimanda noortekoor ja vilistlaskoor, kokku ca 150 lauljat. 2018.a. täitub 30 aastat kooride tegevusest. Kooristuudio ja kooride asutaja ning dirigent on Urve Uusberg. Koorid on rikastanud oluliselt Raplamaa ja kogu Eesti kultuuripilti ning kooride osavõtul on Raplas alustatud mitmeid traditsiooniks saanud kultuurisündmusi.