Viljandi Kutseõppekeskuse õpilased ja koolipere tervitavad Eesti Vabariiki 100. sünnipäeval oma Eesti mänguga

Koolipere saab ühiselt osa Vabariigi sünnipäevale pühendatud tegevustest, lisaks hulgaliselt uusi teadmisi meie riigi kohta ning kooskäimise ja ühise eesmärgi nimel võistlemise kogemuse.

Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks viib Viljandi Kutseõppekeskuse õpilasesindus läbi Eesti mängu. Plaan korraldada ülekooliline Eesti mäng sündis just õpilaste ideest, et kogu koolipere võiks ühiselt osa saada osa Vabariigi sünnipäevale pühendatud tegevustest. Mängu korraldus kaasab kõiki osakondi ühiselt Eesti mängu mängima. Kolmel päeval, 19. – 21. veebruaril toimuvad erinevate õppeosakondade mängud. Igal päeval võtavad omavahel mõõtu osakonnajuht, erialaõpetaja ning õpilane. Kaasaleajad saavad samuti mängust osa – nad jagatakse tiimidesse, kus neil on võimalik kahooti vahendusel kaasa mängida. Suur Eesti sünnipäeva tähistamine lõppeb reedel, 23. veebruaril, mil toimub osakondade mängus selgunud võitjate finaal. Mängu tulemusena on kogu koolipere ühiselt osa saanud Vabariigi sünnipäeva tähistamisest, hulgaliselt uusi teadmisi meie riigi kohta ning kooskäimise ja ühise eesmärgi nimel võistlemise kogemuse.

19. veebruaril Auto- ja Metalliõppeosakond; 20. veebruaril Arvuti- ja Teenindusõppeosakond; 21. veebruaril Ehitusõppeosakond; 23. veebruaril finaal võitjate vahel.

Algataja

Viljandi Kutseõppekeskus

Viljandi Kutseõppekeskus on tehnilist haridust pakkuv kutseõppekeskus. Meil saab omandada kutsekeskharidse, 2 - 5 taseme oskustöölise kvalifikatsiooni. Iga töömehe eesmärgiks on olla oma ala meister - ennast väärtustav, distsiplineeritud ja tööle pühendunud oskustööline, kes suudab hakkama saada kiirelt muutuvas ning arenevas maailmas - VIKKi õpetajad ja töötajad on loonud selle eesmärgi täitumiseks vajalikud eeldused. Meil on tublid õpetajad, kaasaegne õpikeskkond, toredad partnerid, hea koostöö ettevõtjatega. Siit saadud haridusega on ennast täiendades ja õppides võimalik saada meistriks, jätkata oma haridusteed. Loe lisaks www.vikk.ee