Viljapuude istutamine

Kingime EV100 puhul Kohtla-Järve linnale viljapuud, et muuta linnapilt rõõmsamaks ja atraktiivsemaks.

Projekti eesmärgiks on viljapuude istutamine Kohtla-Järvel, et teha linnapildi rõõmsamaks ja atraktiivsemaks.
Viimasel ajal linnavalitsus pöörab linna haljastamisele suurt tähelepanu: võetakse maha vanu ja haigeid puid, istutatakse uusi. Linna ilme muutub aasta-aastalt ilusamaks ja „tervemaks”. Aga märkasime, et linnaparkides ja tänavatel on istutatud ainult leht- või okaspuud. Sellest noortekeskuse noortel ja töötajatel sündis idee, kuidas teha linnapilte veel rõõmsamaks ja atraktiivsemaks: istutada erinevates inimeste kättesaadavates kohtades üle linna viljapuid. Need võivad olla õuna- ja pirnipuud ning samuti kirsi- ja ploomipuud. Kevadel nad hakkavad rõõmustada linnaelanike oma õitsemisega, aga sügisel – maitsvate ja kasulike viljadega.
Projekt on suunatud linnaelanikele, esmakordselt lastega peredele ning tervisliku eluviisiga inimestele.
Antud projektiga tahame tähistada Eesti Vabariigi 100. aastapäeva ning teha linnaelu veel huvitavamaks ja rõõmsamaks. Samuti projekti eesmärgiks on luua linnaelanikele soodsaid tingimusi, et nad saaksid olla vaba õhus koos lastega rohkem aega, harjutades tervislikku eluviisi.

Projekti elluviimine on võimalik ainult tihedas koostöös kohaliku omavalitsusega. Momendil on läbiviidud läbirääkimised Kohtla-Järve linna teenistustega ning projektiidee sai linnavalitsuse poolt heakskiidu. Linna teenistujad uurivad ja pakkuvad võimalikke puude istutamiskohti ning edaspidi aitavad kaasa istutatud viljapuude iga-aastast hooldusele.
Viljapuude istutamisele kaasatakse linnaelanikke: noori ja lapsi koos vanematega. Aitavad projekti elluviimisel ka Noortekeskuse vabatahtlikud. Niimoodi tugevdatakse laste ja vanemate vahelist sidet ning luuakse järeltulevatele põlvkonnadele rõõmu.

juuni-juuli 2017 Ettevalmistus. Uuritakse, missugusi ja mitu viljapuid on vaja osta, kui palju need maksavad. Missugused on vajalikud lisatarvikud projekti elluviimiseks. Valitakse võimalikud istutamiskohad. august 2017 Viljapuude ja vajalike lisamaterjalide ostmine. Puude istutamine. Tüvekaitsete paigaldus. Meedia kajastus. september 2017 Viljapuude ülevaatamine ja hooldus. Väetamine, kastmine. oktoober 2017 Projekti aruande koostamine ja esitamine. mai 2018 Viljapuude ülevaatamine ja hooldus. Väetamine, puude valgendus. Meedia kajastus.

Algataja

Kohtla-Järve Noortekeskus

Kohtla-Järve Noortekeskus on Kohtla-Järve linna eelarvest finantseeritav kohaliku omavalitsuse asutus, mis tegeleb noorsootöö korraldamisega linnas. Noortekeskus asutati selleks, et luua noortele tingimusi arendavaks tegevuseks valjaspool perekonda, tasemeõpet ja tooaega, toetada noorte sotsialiseerimist ning soodustada nende kujunemist ühiskonna hästi toimetulevateks liikmeteks. Kohtla-Järve Noortekeskus alustas oma tegevust 2004. a. Keskuse tegevuse eesmärk on arendada ja koordineerida noorsootööd Kohtla-Jarve linnas. Noortekeskus tegeleb vähemal või suuremal määral kõigi noorsootöö tegevusvaldkondadega. Noortekeskuses on kolm noorsootöötajat ja üks projektijuht – projektide teostamise võimeline meeskond. On kirjutatud ja rakendatud palju projekte. Iga päev käib meie keskuses väga palju lapsi ja noori. Igaüks leiab meie juures endale meelepärase tegevuse. Keegi teeb sporti, keegi tegeleb laulmise, robootika või seikluskasvatusega, keegi veedab aega mängutoas. Peale selle osalevad noored erinevate Noortekeskuse ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel vabatahtlikutena. Noortekeskuses tegutseb ka Noorte Tugila projekt - noorsootööasutuste kaudu raskemates oludes noorte jaoks tugimeetmete käivitamise ja rakendamise programm, mis on seadnud eesmärgiks pakkuda 2016-2018 lisatuge 15-26 aastasele noorele.