Virtuaalne herbaarium "100 kodukoha taime"

Herbaarium on Nõlvaku Lasteaia perede ja õpetajate koostöö projekt, mille eesmärgiks on tutvustada Eesti puhtas looduses kasvavaid taimi ja innustada inimesi teadlikult kodumaa looduses liikuma.

Virtuaalne herbaarium "100 kodukoha taime" on Nõlvaku Lasteaia õpetajate ja perede koostöös valminud projekt, mille raames kõik nõlvaklased korjasid ühe oma kodukoha ümbruses kasvava taime, ning kuivatasid selle.
Taimedest valmis herbaariumite ühisnäitus, mille eesmärgiks oli tutvustada peredele puhtas Eestimaa looduses kasvavaid taimi ning innustada lapsi enam aktiivselt looduses liikuma ja õues õppima.
Näitusest valmis omakorda virtuaalne kogumik, mille lehekülgedel on näha fotosid perede valmistatud herbaariumitest. Kogumiku kaudu loodame innustada ka teisi lapsi ja peresid uudistama Eestimaa kaunist looduskeskkonda, et seeläbi õppida hindama kõrgelt keskkonnahoidu ja väärtustama liigirikka Eesti metsa säilimist.
Tutvu herbaariumiga aadressil: http://joom.ag/qocL

Algataja

Nõlvaku Lasteaed

Nõlvaku Lasteaed on Saue ja Saku valla koostöös Laagri alevikus valminud kuuerühmaline 3 -7 aastastele Saue ja Saku valla lastele ehitatud väärtuskasvatuse lasteaed, mis õppe- ja kasvatustööd planeerides hoiab fookuses lasteaia põhiväärtuseidNõlvaku Lasteaia on eriline, sest tegemist on Eesti esimese liginullenergia hoonega.

Märksõnad