Virve külaplatsilt kõigile vaba pääs merele

Rajame Virve külaplatsile mereäärse trepi ja avame trepi kogukonnaüritusega pidulikult 23.06.2018. Pühendame ürituse Eesti Vabariigi 100. aastapäevale.

Valmis!
Valmis!

Rajatav trepp tagab kogu küla ulatuses ainsa vaba juurdepääsu merele kõigile inimestele – nii kogukonna inimestele ja nende tuttavatele kui ka turistidele. Trepi avamisega kaasneb kogukonnaliikmeid haarav ajalooline kompositsioon VOI, milles meenutame Virve küla 100 aastat Eesti Vabariigis.

Algataja

MTÜ Virve külaselts

Virve külaselts on loodud 2010.a, eesmärgiks - külarahva vabatahtlik koostöö randlaste heade tavade vaimus - küla majanduslikule, sotsiaalsele ja kultuurilisele arengule kaasaaitamine - küla ajaloo uurimine ja teadvustamine - eri põlvkondade kaasamine - küla turvalisuse tagamisele kaasaaitamine Külaselts on tegutsenud vastavalt põhikirjalistele eesmärkidele, sihtgrupiks Virve külaga seotud inimesed. Seltsi kuulub praegu 30 liiget, tegevustest võtab tavaliselt osa 80-150 inimest. Seltsil on 5-liikmeline juhatus. Külaselts on aktiivselt tegutsenud, nii oma kogukonda kui laiemat kogukonda Juminda poolsaarel ja Kuusalu vallas silmas pidades. Samuti on meie külla teretulnud turistid.