Viskla kiikla – Eesti kiigekultuur taas ellu!

Eesti kiigekultuurist lähtuv kiikede park. Kasu saavad Visklat külastavad inimesed. Külarahva, kunstnike-skulptorite koostöö. Haljastus ja kiigekultuuri taaselustamine.

Valmis!
Valmis!

2013. aasta juulikuus avati PRIA toetuse ja heade inimeste annetuste abil lagedale põllule palkidest külakeskus. Külamaja territooriumile soovime EV100 raames rajada kiigepargi, mis on ehitatud Eesti kiigekultuurist lähtuvalt. Eestis on aegade jooksul ehitatud eri tüüpi kiikesid, mis on küllalt kindla levilaga. Lisaks vanadele kiigetüüpidele plaanime kiigeparki ehitada ka tänapäeval kasutusel olevaid kiikesid, samuti tuleb kiiklasse kunstnike ehitatud kiikesid. Kiigepargi soovime avada 2018. aasta suvel. Kiigeplatsilt ei tohiks puududa ka sinna sobiv väike laululava ning majake, kus oleks võimalik kõigile külalistele vaatamiseks üles panna püsinäitus Eesti kiigekultuuri ajaloo kohta.
Kiikla valmimine annab võimaluse hakata edaspidi külas tähistama aastasadu tuntud kiikumisega seotud rahvakalendri tähtpäevi, läbi mille on võimalik need kombed taaselustada. Üritustele on oodatud kõik asjast huvitatud koduvallast ja kaugemaltki. Lapse ja noore väärtushinnangute kujunemisel loeb eeskuju, seepärast on nad alati küla ettevõtmistesse kaasatud koos vanematega. Kiigepargi loomise ja valmimise idee on aastatepikkune jätkuprojekt. Viskla külakeskuse avamine on toonud külla inimesi, kes pole kunagi enne Visklas käinud. Kiigepargi rajamisega loodame elavdada külaturismi, mis tutvustab külaelu: elukeskkonda, külakogukonna ühiseid tegemisi, külakultuuri ja huviväärsusi.
Oodatavad tulemused: 1. Rajatud on Viskla külla Eestis ainulaadne Eesti kiigekultuurist lähtuv kiikede park. 2. On taaselustatud kohaliku külakogukonna ning vallaelanike ja kiikla külaliste kiigekultuuri traditsioonid. 3. Elavdunud külaturism. Otsene sihtgrupp: Viskla küla ja Kose valla elanikud (7300 inimest). Kaudne sihtgrupp: kõik Visklat külastavad inimesed

Alustasime 2015. aasta juulis, territooriumile valmis 7 kiike. 2017. aastal on plaanis rajada 35+ kiike. 2018. aasta juulikuuks on vaja kokku saada 100 kiike, mis asuksid külakeskuse territooriumil ja majas sees.

Kopp, betoon, puitmaterjal, metalldetaile, taimi, killustikku, värve, immutusvahendeid, erinevaid kiikesid. Viskla Külaarendamise Seltsi arveldusarve number Swedbankis on EE352200221035146983.

Algataja

MTÜ Viskla Külaarendamise Selts

Viskla Külaarendamise Selts asutati 26.06.2005. Seltsil on 51 liiget. Viskla Külaarendamise Selts on ellu kutsutud elustama vanu külatraditsioone, liitma külaelanikke ning neid üheskoos ühise eesmärgi nimel tegutsema panema. 2013. aasta suvel avasime Viskla külakeskuse tänu PRIA rahastamisele ja heade inimeste annetustele. Ühingu tugevuseks on üksmeelsus, kogukonna toetus ja väljakujunenud traditsioonid. Külamaja territooriumile soovime EV100 raames rajada kiigepargi, mis on ehitatud Eesti kiigekultuurist lähtuvalt. Kiigepargi soovime avada 2018.aasta suvel. Siiani on Viskla Külaarendamise Selts kiikla rajamisel teinud koostööd Kose Kunstikooliga, arhitekt Indrek Mikk ja KOKO arhitektite bürooga , Raivo Perandi ja firmaga Spets HS OÜ. Kiikla rajamist on toetanud KÜSK ja Avatud Noortekeskuste projektikonkurss. Ravila noortekeskuse noored ehitasid 2015 aasta suvel kiiklasse esimese kiige. 2015. aastal võitis Viskla kiikla idee Kose valla kaasava eelarve konkursi, selle poolt hääletas enim vallakodanikke.

Kaasalööjad
Kasutaja Annaliisa Rusi pilt
Annaliisa Rusi
Kasutaja Piret Pungas-Kohv pilt
Piret Pungas-Kohv
Kasutaja Marika Tamm pilt
Marika Tamm
Kasutaja Ants Aguraiuja pilt
Ants Aguraiuja
Kasutaja Berit Pärs pilt
Berit Pärs
Kasutaja Tarvo Jõgisuu pilt
Tarvo Jõgisuu
Kasutaja Kaili Küttner pilt
Kaili Küttner
Kasutaja Krista Küttner pilt
Krista Küttner
Kasutaja Liina Pikker pilt
Liina Pikker
Kasutaja Aaralt Kyttner pilt
Aaralt Kyttner
Kasutaja Ello Heiskonen pilt
Ello Heiskonen
Kasutaja Ivo Nokkur pilt
Ivo Nokkur
Kasutaja Oto-Ben Karjamaa pilt
Oto-Ben Karjamaa
Kasutaja Märt Rusi pilt
Märt Rusi
Kasutaja Kristjan Köst pilt
Kristjan Köst
Kasutaja Margit Mikk pilt
Margit Mikk
Kasutaja Tiia Rodi pilt
Tiia Rodi
Kasutaja Eneli Käger pilt
Eneli Käger
Kasutaja Anu Mesila pilt
Anu Mesila
Kasutaja Diana Mihkelsoo pilt
Diana Mihkelsoo
Kasutaja Taive Kikas pilt
Taive Kikas
Kasutaja Lihtsalt Raimzz pilt
Lihtsalt Raimzz
Kasutaja Pille Mihkelsoo pilt
Pille Mihkelsoo
Kasutaja Merje Eekholm pilt
Merje Eekholm
Kasutaja Rebeca Kadapik pilt
Rebeca Kadapik
Kasutaja Kätlin Küttner pilt
Kätlin Küttner
Kasutaja Liina Laissaar pilt
Liina Laissaar
Kasutaja Anneli Ohvril pilt
Anneli Ohvril
Kasutaja indrek heiskonen pilt
indrek heiskonen
Kasutaja Maire Heiskonen pilt
Maire Heiskonen
Kasutaja Galina Kovalevskaja pilt
Galina Kovalevskaja
Kasutaja Marika Kuusmann pilt
Marika Kuusmann
Kasutaja andres kadapik pilt
andres kadapik
Kasutaja Kristel Kadapik pilt
Kristel Kadapik
Kasutaja Ruth Aguraiuja pilt
Ruth Aguraiuja
Kasutaja Erkki Karjamaa pilt
Erkki Karjamaa
Kasutaja Kätlin Kuusmann pilt
Kätlin Kuusmann
Partnerettevõtted
Kasutaja Ledproff oü pilt
Ledproff oü
Kasutaja Knolle Köögid OÜ pilt
Knolle Köögid OÜ
Kasutaja Ravila Mõis OÜ pilt
Ravila Mõis OÜ