Võhma küla ajalugu kivisse kirjutatuna!

Küla jaanitulekuks 2018. aastal kingitakse Võhma külale (esmamainimine 1560. a Waymes) ja Eesti Vabariigile mõlema ajalugu tähistav väärikas pikaealisuse sümbol - küla kivi.

Täna paikneb Võhma küla keskuses küla tutvustav stend, küla lipumast ja igihaljas küla jõulukuusk. Kingi ideeks on püstitada küla keskusesse küla väärikat ajalugu tähistav kivi. Kingitusel märgitakse ära küla esmamainimese aasta, ajalooline nimi, küla logo ja EV100! 1918-2018! Kivi on läbi Eesti ajaloo olnud üks pikaealisust tähistav sümbol. Ühe inimpõlve jooksul ei suuda meist keegi täheldada kividega toimuvaid muutusi. Nii võime kindlad olla, et meie Vabariigi sajandat aastapäeva tähistav kivi seisab seal ka Vabariigi 200. aastapäeval ja edaspidigi. Samasse küla keskusesse rajatakse EV100 raames ka teine pikaealisust tähistav sümbol tammepark, mida käsitletakse eraldi EV100 raames, tammeparkide all.

Töödega alustatakse aprillis ning küla kivi avamine toimub jaanipäeval 2018.

Projekti teostamiseks kogutakse kogukonna annetusi.

Algataja

Rain Jano

Esindan Võhma Kultuuri- ja Spordiseltsi, mis on tegutsenud alates 2007 aastast ja mille eesmärgiks on kogukonna elu edendamine.