Võhma Puhkpillistuudio hoiab puhkpillitraditsiooni!

Kingime EV100 puhul puhkpillitraditsiooni hoidmise, sest muusika on sild inimeste vahel, mis sulab kokku helides.

Soovime oma kingitusega jõudsalt kaasa aidata puhkpilli traditsioonile ning eesti perede koosmusitseerimisele. Võhma Puhkpillistuudio on koos käinud juba üle 3 aasta.
Stuudio peadirigent on Bert Langeler ja kaasjuhendaja Mait Reimann.
Stuudio töötab Suzuki meetodil, kus igast soovijast ja harjutajast saab orkestri pillimängija! Orkestris mängivad koos lapsed, noored ja täiskasvanud.
Selle suve jooksul annab orkester mitmeid kontserte:
7. juunil kell 18.00 Võhma Vaba Aja keskuses,
8. juulil kell 14.00 Linnapargis Võhma Linna päevadel
16. augustil Laste Vabariigis Võhmas,
20. augustil ühendorkestrina Võrus puhkpilli festivalil
Loodame, et tuleviku Eestis on perepeod just muusikaliselt mitmekesised ja rõõmsad taaskohtumised, kus esikohal on osadus ja pillimäng!

7. juunil kell 18.00 kontsert Võhma Vaba Aja Keskuses 8. juulil kell 14.00 kontsert Võhma linnapargis: Võhma Linna Päevadel 16. august kontsert Laste Vabariigi raames Võhma linnas 16-20 august: osalemine Võru Puhkpillifestivalil 20.augustil ühendorkestri kontsert Võrus Augusti lõpp: konstert Pilistvere suvekohvikus Ingel

Hea sõber, kui toetad laste pilliõpet ja koosmusitseerimist, siis algatuseks ütle lihtsalt kõva häälega "Jaaa", siis tule kontserdile, toeta võimaluse piires ning aita uusi toetajaid kaasata!

Algataja

MTÜ Pillistfer

MTÜ Pillistfer on ühendus , mis ühendab ja jõustab Viljandimaal Pilistvere kihelkonda: edendame Pilistvere piirkonna, ajaloolise kihelkonna kogukondlikku koostööd, arendame piirkonda ja tõstame piirkonna konkurentsivõimet, hoiame piirkondlikku kultuuri- ja looduspärandit ning anname endast parima, et toetada põlvkondade vahelist ja sotsiaalset sidusust kogukonnas.