Von Bocki maja otsaseina fotonäituse „Ülikooli näod“ avamine

2. septembril avatakse von Bocki maja otsaseinal fotonäitus „Ülikooli näod“.

EST

2. septembril avatakse von Bocki maja otsaseinal fotonäitus „Ülikooli näod“.

Korraldaja

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool rahvusülikoolina on eestikeelse kõrghariduse andja, Eesti haritlaskonna kasvataja ja väärtuste kujundaja, Eestit ja tema rahvast uurivate teaduste arendaja, Eesti ühiskondliku arengu eestvedaja, teadmuspõhise ühiskonna ja majanduse kujundaja, eesti keele ja kultuuri uurija ja arendaja ning eesti teaduskeele edendaja, kultuuripärandi uurija, säilitaja ja tutvustaja.