Võrdsed elamuslikud võimalused Eesti merekultuuripärandiga tutvumiseks Paksus Margareetas

EV100 sünnipäevaprogrammi raames avab uksed uus Paksu Margareeta püsiekspositsioon, kus spetsiaalsed esitluslahendused puuetega inimestele aitavad elamusi pakkuda kõigile meresõpradele.

SA Eesti Meremuuseum kingib koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga Eesti inimestele võrdsed, elamuslikud võimalused Eesti merekultuuripärandiga tutvumiseks. Selleks varustame Paksu Margareeta uue püsiekspositsiooni lahendustega, mis võimaldavad pakkuda sisukat elamust ka neile, kes vajavad teiste külastajatega võrdväärse elamuse saamiseks spetsiaalseid lahendusi.

Parimal viisil muuseumi lugude edasi andmiseks nägemispuudega inimestele varustame Paksu Margareeta ekspositsiooni kirjeldustõlgete ja kombatavate mudelitega olulisematest eksponaatidest, punktkirjas edastatud info ja reljeefsete muuseumi ruumiplaanidega. Kuulmispuudega inimestele teistega võrdväärse elamuse pakkumiseks varustame videoeksponaadid lisaks tava-subtiitritele viipekeelsete subtiitritega ning soovime luua ka võimalused kuulmispuudega inimestele sobivate ekskursioonide läbiviimiseks induktsioonsilmusega helivõimenduse abil, millega saab klienditeenindaja või giidi jutu heli võimendada otse kuuldeaparaadis. Paksu Margareeta peamisele sihtgrupile, lastega peredele loodud lahendused muudavad ekspositsiooni mõistmise jõukohasemaks ka intellektipuudega külastajatele.

Eestis elab 01.01.2017 seisuga üle 150 000 puuetega inimese - 12% Eesti rahvastikust. Eesti Meremuuseum saab spetsiaalsete esitluslahenduste rakendamise abil oma ekspositsiooni teha kasutatavaks erinevate võimetega ühiskonna liikmetele. Leiame, et kõigile avatud atraktsiooni mõiste saab hoopis laiema tähenduse, kui atraktsioon on algusest peale kavandatud nii, et puue või erivajadus ei saaks takistuseks muuseumisse tulemisel.

2017. sügis: Teenusedisaini töötuba külastajate vajaduste kaardistamiseks. 2017. oktoober – 2018. Aprill: Konsultatsioonid sobivate erilahenduste ja nende sisu väljatöötamiseks. 2018. aprill – 2019. Aprill: Kombatavate mudelite, makettide ning reljeefplaanide tootmine. 2019. jaanuar – märts: Kirjeldustõlgete koostamine ning tekstide helisalvestus, Braille kirjas eksponaatide nimetuste ja lühitutvustustega etikettide tootmine, Videoeksponaatide viipekeelsete tõlgete loomine ja viipekeelsete subtiitrite tootmine. 2019. aprill – juuni: Erivajadustega külastajatele mõeldud elamuslike erilahenduste testimine sihtrühma esindajate poolt, paranduste sisseviimine. 2019. juuli: Ekspositsiooni avamine ja pressiesitlus

Otsime rahalist toetust induktsioonsilmusega helivõimenduse loomiseks, et kuulmispuudega külastajad saaksid klienditeenindaja juttu kuulda otse oma kuuldeaparaadis.

Algataja

SA Eesti Meremuuseum

Eesti Meremuuseum on Eesti merekultuuri (mereasjanduse ajaloo) koguja, säilitaja, uurija ja tutvustaja. Meie missioon on kasvatada inimeste teadmisi, austust ning armastust mere vastu. Eesti Meremuuseum asutati Tallinnas 1935. aastal. Alates 1981. aastast asub muuseumi põhiekspositsioon ligi 500-aastase ajalooga suurtükitornis Paks Margareeta. 2012. aasta mais avas Meremuuseum oma teise väljapaneku Lennusadamas. Täna on Eesti Meremuuseum kõige populaarsem muuseum Eestis, mida 2016. aastal külastas kokku 270 545 inimest (Lennusadamas 201 771 külastajat ja Paksus Margareetas 68 774 külastajat).