„Wabaduse teekonna" tänuüritus Sõjamuuseumis, 14.02.2019. Fotod: Aron Urb/ EV100