XIX Tallinna Võimlemispidu "Need värvid"

Kingime Eesti Vabariigile sünnipäevaks värvikaid emotsioone läbi XIX Tallinna võimlemispeo "Need värvid"

Kogupereüritus
EST

Tallinna Võimlemispidu on ehe näide sellest suurest tööst liikumisharrastuse valdkonnas. Tegevusse on aktiivselt kaasatud üle 2000 beebi, mudilase, lapse, noore, täiskasvanu ja eaka Tallinnast ning Harjumaalt. Võimlemine on ühelt poolt üks tunnete väljendusviis ning teisalt emotsioonide looja.
Emotsioonid annavad meie elule värvi ja rikastavad seda. Loovad elavaid ja kustumatuid mälestusi. Kingime Eestile värvikaid emotsioone läbi võimlemise, pakkudes suurtele ja väikestele võimlejatele turvalise viisi enda tunnete väljendamiseks.
Kui me mõistame, mis meis toimub, siis ei ole emotsioonil enam nii suurt võimu meie üle ning me oleme taas iseenda peremehed. Emotsioonidel on nimed ja kui me oskame endas toimuvale nime anda, siis ongi see juba mõistmine- NII ISEENDA KUI KA TEISE, MEIE KÕRVALOLIJA.

Praegune pidu aitab meenutada Eesti Vabariigis toimunud võimlemispidusid ning nendega tagasivaates esilekerkinud emotsioone. Idee looja Avelin Kalvik

Korraldaja

MTÜ Eesti Spordiselts Kalev

Eesti Spordiselts Kalev on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mis ühendab piirkondlikke spordiühendusi, -seltse, -liite ja spordiklubisid ning põhikirjas sätestatud tingimustel füüsilisi isikuid.