Narva linna 100 parimat eesti keele õpilast 4.-8. klass. 100 лучших учеников эстонского языка города Нарвы.

Narva 100 parimat eesti keele valdajad 4.-8. klassi õpilaste seas . 100 лучших знатоков эстонского языка Нарвы среди 4-8 классов

Ida-Virumaa koolide õpilased soovivad olla täisväärtuslikud Eesti Vabariigi kodanikud, kes õpivad mitte ainult eesti keelt, vaid tunnevad huvi  eesti kultuuri ja traditsioonide vastu. Narva linna koolides toimusid eelvoorud, kus selgitati välja parimad eesti keele valdajad osalemaks olümpiaadil Narva linna 100 parimat eesti keele valdajat 4.-8. klassi õpilaste seas . 27.01 üritusel toimub kultuuriprogramm laulude ja tantsudega ning loto iga loos võidab. Pärast seda toimub eesti keele olümpiaad, kus võistleb 100 parimat õpilast. Kõik osalejad saavad meened, kuid 100 parimat saavad hinnalised autasud. Ida-Virumaa õppijad soovivad olla Eesti Vabariigi täisväärtuslikud kodanikud, kes mitte ainult ei valda hästi eesti keelt, vaid ka teavad eesti rahva traditsioone ja kultuuri. Linna koolides viiakse läbi eelvoorud, kus valitakse 100 parimat eesti keele tundjat 4.-8. klasside õpilaste seas. Üritusel esitatakse pidulik eeskava eesti laulude ja tantsudega, kõigile osalejatele toimub loterii, kus iga loos võidab. Pärast seda toimub eesti keele olümpiaad, kus osaleb 100 parimat õpilast. Parimad saavad auhinnad. Toimub ka pildistamine, tehakse ühisfoto "Narva 100 parimat eesti keele valdajataastal 2018" ja kohalikus ajalehes avaldatakse nende õpilaste nimed.

ИНИЦИАТОР

Tatjana Podpovedkina

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna eesti keel teise keelena ja keelekümblusklasside ainesektsiooni juhataja