100 e-külalistundi

Tagasi Kooli kingib Eestile 2017/18. õppeaastal 100 e-külalistundi. Projektiga innustame kooliõpilasi mõtestama Eesti ühiskonnas toimuvat, unistama ja andma ideid Eesti elu paremaks loomisel.

E-külalistundide teemad on seotud ainetundides käsitletavate ja ühiskonnas aktuaalsete teemadega. E-külalistunnist võib korraga osa võtta mis tahes arv õpilasi mis tahes arvust koolidest. Tunni kestus on 45 minutit, millest 15–20 minutit on külalisõpetajaga osa. Õpetajatele pakutakse kogu 45-minutilise tunni läbi viimiseks välja lisamaterjalid ja meetodisoovitused õpilaste aktiivseks kaasamiseks hiljemalt üks nädal enne tundi. E-külalistund on interaktiivne, näiteks saavad õpilased külalisõpetajale edastada küsimusi tunni ajal või enne tundi Facebooki või Twitteri kaudu vmt. Tunnid toimuvad kas eesti, vene või inglise keeles kõigis kooliastmetes. E-külalistunnist osavõtmiseks on vaja stabiilset internetiühendust, iga kooli ja kontaktisikut instrueeritakse ning tehnikat testitakse enne külalistundi. Kõik e-külalistunnid salvestatakse videotena ja tehakse õpetajatele, õpilastele ja kõigile huvilistele kättesaadavaks.
PROJEKTI AJAKAVAST
100 e-külalistundi toimuvad 2017/2018. õppeaasta jooksul, ca 12 e-külalistundi kuus. 2017. aasta kevadel toimuvate proovitundide põhjal luuakse tehnoloogiline juhend koolidele e-külalistunni korraldamiseks ning pedagoogiline juhend külalisõpetajatele ja õpetajatele e-külalistunni ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.
PROJEKTI TAUSTAST
Peame oluliseks, et õpilased saaksid mõtestada Eestiga seotud teemasid ja rääkida neis kaasa. Seesuguses formaadis külalistunde korraldab Tagasi Kooli esimest korda ja maailmas pole meile teadaolevalt eelpool kirjeldatud formaadis e-külalistunde tehtud. Toetame projektiga Eesti e-riigi arengut ja kuvandit ning soovime toetada õpilaste ja õpetajate IT-oskuste arengut, mõtestame Eestist uudsel viisil ja kaasame suure osa õpilastest ja õpetajatest.
E-külalistunnid aitab koolidesse tuua EV100, Swedbank, Overall Eesti ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

- mai 2017 kogume õpilastelt tuhat olulist küsimust, mille abil leiame e-külalistundide teemad - mai 2017 e-külalistundide proovitunnid 2017/2018. õppeaastal 100 e-külalistundi: - 20.–22. september – Minu võimaluste Eesti - 11.–13. oktoober – Karjäärikuu - 8.–10. november – Terve mina - 10.–12. jaanuar – Tulevikutehnoloogiad - 7.–9. veebruar – Eriline Eesti - 7.–9. märts – Turvaliselt maailmas - 11.–13. aprill – Loodus - 9.–11. mai – Varia Juba tehtud tunde näed siit: https://tagasikooli.ee/100e-tundi/e-kulalistunnid/

Kutsume oma meeskonda: 1) Produtsente. Praktikante või vabatahtlikke otseülekannete läbi viimiseks. 2) Facebooki saadikuid. Praktikante või vabatahtlikke sõnumite seadmiseks ja levitamiseks.

Algataja

Tagasi Kooli

Tagasi Kooli on kodanikualgatus, mille eesmärk on tugevdada Eesti koolide ja ülejäänud ühiskonna koostööd. Kutsume koolidesse tunde andma ja kogemusi jagama külalisõpetajaid – tegusaid kodanikke, lapsevanemaid, vilistlasi, üliõpilasi ja kõiki neid, kes soovivad koolielus kaasa lüüa. Külalisõpetajate tunnid vahendavad õpilastele praktilisi teadmisi ja kogemusi erinevatest eluvaldkondadest, aidates kaasa hariduse mitmekesistumisele. Õpetajatele loob Tagasi Kooli olulist väärtust uue õppekava eesmärkide täitmisel ning koostöövõrgustiku laiendamisel inimestega, kes soovivad anda oma panuse uue põlvkonna arengusse. Algatuse keskne tööriist on terve õppeaasta kestel kasutatav infosüsteem, mis koondab õpetajaid ja külalisõpetajaid. Infosüsteemiga saad tutvuda siin: https://is.tagasikooli.ee

Seotud sündmused


Toimunud sündmused