Miljon+. Miljon eestikeelset artiklit Vikipeediasse!

Miljon+ on Vikipeedia arendamise projekt, milles saab kaasa lüüa igaüks. Viime eestikeelse Vikipeedia miljoni artiklini!

Miljon+ on kollektiivne ettevõtmine, millega soovime eestikeelse Vikipeedia tekstimahtu suurendada miljoni artiklini ja luua sel viisil kõigile eestlastele vajalik mahukas entsüklopeedia.
Vabatahtlike koostajate ühistööna loodav Vikipeedia on juba praegu enim kasutatav üldinfoallikas. Kuigi vajadus hea ja tervikliku eestikeelse entsüklopeedia järele on suur, on praegune keskkond sisult alles poolik ja vajab edasist arendamist.
Ettevõtetesse, ühingutesse, asutustesse ja koolidesse on aja jooksul kogunenud väärtuslikku erialast ja koduloolist teavet, mida Vikipeedias jagada. Kutsume aktiivseid inimesi Vikipeediasse artikleid juurde looma ja olemasolevaid täiendama.
Projekti tulemuseks on eestikeelse Vikipeedia tekstimahu oluline suurendamine, muuhulgas tagatakse olemasolevate ja lisanduvate artiklite sisuline ja keeleline korrektsus. Nõnda on projekti tulemused suunatud nii tavakasutajatele kui ka kitsamalt tööalaseks kasutamiseks eri valdkondades.
Pakume täienduskoolitust ja koostööprojekte kõigile, kes soovivad Vikipeedia arendamisse panustada (sh organisatsioonid, ettevõtted, koolid jm).

Projekti veab Tartu Ülikool koostöös MTÜ-ga Wikimedia Eesti.

Miljon+ ühiskingituses osalevad Swedbank, Eesti Advokatuur, Notarite Koda, Eesti Keeletoimetajate Liit, Eesti Teadusagentuur, MTÜ Mondo, Eesti Orienteerumisliit ja paljud teised.

Projekti Miljon+ tegevused on jagatud nelja aasta peale (2017–2020), keskmes on järgmised tähtsündmused: • 14. märtsil 2017. a – Miljon+ väljakuulutamine; • 24. veebruaril 2018. a tähistame Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva; • 1. detsembril 2019. a möödub sada aastat emakeelse ülikooli asutamisest; • 2. veebruaril 2020. a anname ühiskingituse üle Eesti Vabariigi pidustustel.

Algataja

Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Kaasalööjad
Kasutaja Matis Joab pilt
Matis Joab
Kasutaja Sirle Sööt pilt
Sirle Sööt
Kasutaja Vahur Puik pilt
Vahur Puik
Partnerettevõtted
Kasutaja Naiskodukaitse pilt
Naiskodukaitse